Linköpings Slott

Linköpings SlottSveriges äldsta bevarade profana byggnad hittar du på ett avstånd från Söderköping som lämpar sig utmärkt för en dagsutflykt. Det är en av de saker som utmärker Linköpings slott och som gör att många besökare lockas dit. Vidare ligger det högt och vackert beläget strax väster om innerstaden, vilket gör att det är en kort utflykt dit för den som besöker Linköping eller som bor i staden. Linköpings slott ligger nära domkyrkan, så det passar bra för turisten att titta på båda sevärdheterna under en och samma utflykt oh du kan läsa mer om Linköping här.

Började som biskopsgård

Historian bakom Linköpings slott började som en biskopsgård byggd i kalksten år 1149. Påven Alexander III:s skyddsbrev som skickades till biskop Kol, år 1178, tog upp sexton olika gods. Ett av dem var Linköpings gård, som då kallades för ett ”Mansio”, det vill säga en stor och praktfull herrgård. Gården bestod då av ett större kalkstenshus på nio gånger arton meter där även borgstuga, brunnsrum, kalkstenskällare och kök fanns. De äldsta delarna finns än idag kvar att beskåda.

Klarade sig från brand

I början av 1700-talet bröt en stor brand ut där stora delar av Linköping förstördes. Till exempel brann rådhuset och andra betydande byggnader ner – men både Linköpings slott och domkyrkan klarade sig undan lågorna. Vid tiden då branden bröt ut var slottet både förfallet och övergivet, men skulle nu börja användas som arrest. Det var de östra delarna i slottet som skulle få tjäna det syftet, i 146 år framåt efter att det togs i användning.

1796 började arbetet med att förändra slottet. Det skulle nu bli en ämbetsbyggnad för landshövdingarna i staden i klassicistisk stil. Detta samtidigt som de östra delarna av slottet fortfarande användes som arrest. Praktgavlarna revs, portalen byggdes nytt i klassicistisk anda och fasaden rappades till gul färg. Att rappa husfasader i gul färg var idealet i slutet av 1800-talet.

Fick sitt nuvarande utseende för nästan ett sekel sedan

Kring år 1880 var romantik på tapeten. Beslutsfattare ville göra om byggnaden i form av ett historiskt renässansslott med både loftgång och praktgavlar. Redan ett halvt sekel senare var nyklassicismen på tapeten, och slottet stramades åter upp för att bli avskalat igen. Det är det här utseendet som än idag kan beskådas.

Renoverades

Dock genomförde Statens Fastighetsverk en större renovering av fasaden under 1990-talet. Allt gammalt ytmaterial på fasaden byttes då ut mot ett kalkbruk med ett klassiskt medeltida utseende. Arkeologer med inriktning mot byggnader, vid Östergötlands Museum, tog då tillfället i akt att göra en mycket grundlig undersökning av slottet. Det är tack vare den här undersökningen som kunskapen idag kring slottet är så pass stor.